Области на приложение

Свържете се с нас

Офис

Акустичен проект според дейността Понастоящем офисите, тип “open space” са много популярни. Дизайнът им насърчава комуникацията, сътрудничеството и творческата мисъл…

Повече

Образование

Най-важният фактор в учебния процес е разбираемостта. Класните стаи се използват както за традиционно преподаване на учебния материал, така и…

Повече

Здравеопазване

Акустиченият проект според дейността подобрява резултатите в здравеопазването Здравните заведения (болници, поликлиники, домове за възрастни хора, санаториуми) са много по-различни,…

Повече

Производство на напитки

Когато почистването е от ключово значение Поради високите изисквания за почистване, производството на напитки обикновено се извършва в големи открити…

Повече

Хранително-вкусова промишленост

Намаляване на звуковото ниво без компромис със стандартите за хигиена Предизвикателството Производствената среда в хранително-вкусовата промишленост обикновено включва твърди повърхности…

Повече

Електронна промишленост

По-малко шум – по-висока концентрация и внимание Предизвикателството За да се улесни почистването в производството на електроника, стените, подовете и…

Повече

Фармацевтична промишленост

Контролирани среди със строги хигиенни изисквания Предизвикателството Почистването на помещенията е от основно значение за фармацевтичното производство. Освен това твърдите,…

Повече

Кухненски помещения

Подобрява звуковата среда в кухненските помещения, без компромис с възможностите за почистване. Предизвикателството Кухненските помещения в ресторантите и училищните столови…

Повече

Акустични решения за басейни

Добрата акустика в помещенията с плувни басейни ще: Подобри безопасността Увеличи удоволетворението и благосъстоянието на посетителите Увеличи благосъстоянието на персонала…

Повече

Акустични решения за TABS

TABS сгради – акустично предизвикателство Устойчивите строителни практики са все по-разпространени, а броят на строителните проекти, използващи Thermally Activated Building…

Повече