Хранително-вкусова промишленост

Намаляване на звуковото ниво без компромис със стандартите за хигиена

Предизвикателството

Производствената среда в хранително-вкусовата промишленост обикновено включва твърди повърхности и открити пространства, които позволяват добра хигиена на продукцията. Производствените линии за подготвяне, пълнене, пакетиране, замразяване и запазване на храната генерират високи нива на шум, които се отразяват и разпространяват от твърдата повърхност на материалите. В същото време монтираната звукопоглъщаща система не трябва да оказва отрицателен ефект върху хигиената.

Решението

В шумна производствена среда с високи хигиенни изисквания е необходимо добро акустично решение, което позволява лесно почистване. Системите Ecophon Hygiene подобряват чувствително звуковата среда и отговарят на хигиенните изисквания. Те издържат на почистване със силни детергенти и агресивни дезинфектанти, необходими за избягването на бактерии, които могат да заразят продуктите. Всички Hygiene системи ограничават растежа на микроорганизми, а част от тях са устойчиви на замърсявания.

Ползи

  • Повишена безопасност
  • Подобрено благосъстояние на персонала
  • Повишена производителност
  • Подобрена комуникация
Ръководство за продукта
Площ Производителност на системата Хигиена на системата
Мокра повърхност Устойчиви на замърсявания, мазнини и химикали, ежедневно измиване под високо налягане Advance A C3
Мокра повърхност Устойчиви на замърсявания, мазнини и химикали, ежедневно измиване под високо налягане Advance Baffle C3
Мокра повърхност Устойчиви на замърсявания, мазнини и химикали, ежедневно измиване под високо налягане Advance Wall C3
Мокра повърхност Защитени от петна, измиване под високо налягане 2 пъти годишно Foodtec A C3
Мокра повърхност Защитени от петна, измиване под високо налягане 2 пъти годишно Foodtec Baffle C3
Мокра повърхност Защитени от петна, измиване под високо налягане 2 пъти годишно Foodtec Wall C3
Суха повърхност Защитени от петна, седмично мокро избърсване Foodtec A C3