Образование

Най-важният фактор в учебния процес е разбираемостта. Класните стаи се използват както за традиционно преподаване на учебния материал, така и за групова работа, а това са дейности, които изискват доста различни акустични условия. В допълнение, понякога таванът е подложен на умишлено или неумишлено физическо въздействие.

Добрата звукова среда може да спомогне основните процеси на обучение, които включват преподаване, комуникация, учебна взаимопомощ и основни социални умения. Качеството на звука наистина може да помогне на учебните резултати на учениците и да улесни работата на учителите.

Еcophon приема разумния подход за определяне на степента на важност, когато става въпрос за разбиране на речта в учебните помещения. Отношенията между учител и ученици, дейността която извършват (преподаване, учене в класната стая) и помещението, в което се намират са от основно значение за разбиране и усвояване на знания и практически умения. Затова е необходимо да бъдат осигурени подходящи акустични условия в помещението.

Оптимизирането на акустичния комфорт на стаята засилва и подкрепя основните образователни взаимоотношения: - Физическа среда за обучение - Ангажираност на ученика в обучението - Педагогически практики