Фармацевтична промишленост

Контролирани среди със строги хигиенни изисквания

Предизвикателството

Почистването на помещенията е от основно значение за фармацевтичното производство. Освен това твърдите, гладки повърхности и материали в комбинация със силни механични процеси, създават шумна среда. В същото време монтираната звукопоглъщаща система трябва да отговаря на високите хигиенни изисквания и спазване на GMP(Добра Производствена Практика) класификациите.

Решението

Системите Ecophon Hygiene значително подобряват акустичната среда, като същевременно отговарят на хигиенните изисквания. Системите отговарят на най-строгите изисквания за отделяне на емисии и предотвратяват растежа на микроорганизми. Акустичните системи Ecophon Hygiene отговарят на стандартите за Добра Производствена Практика (GMP), клас А (най-висок клас).

Ecophon Hygiene Labotec ™ е подходящ за лабораторни условия. Тази система осигурява гладък таван без хоризонтални връзки, в които не съществува потенциална опасност от натрупване на прахови частици и развитие на бактериална среда.

Ползи

  • повишена производителност
  • повишена безопасност
  • подобрено благосъстояние на персонала
  • подобрена комуникация
  • минимизирана необходимост от защита на слуха

Прочетете повече в нашата брошура за намаляване на шума във фармацевтичната промишленост

Ръководство за употреба на продукта
Площ Производителност на системата Хигиена на системата
GMP class A до D Химически устойчиви, запечатани панели, ежедневно мокро почистване Advance A C3
GMP class A до D Антистатично покритие, седмично мокро избърсване Labotec Ds C1*
Опаковка, съхранение Антистатично покритие, седмично мокро избърсване Protec A C1
Лаборатория, контрол Антистатично покритие, седмично мокро избърсване Labotec Ds C1*