Офис

Акустичен проект според дейността

Понастоящем офисите, тип “open space” са много популярни. Дизайнът им насърчава комуникацията, сътрудничеството и творческата мисъл на служителите. В същото време, нежеланият шум е основната причина за недоволството на работещите в тях.

С цел създаване на офис пространства, където хората могат да работят с удоволствие, Ecophon разработи концепцията за Акустичен проект според дейността. Подходът за създаване на добра акустика се изразява чрез дефиниране на пространството от три гледни точки (Дейност, Хора, Пространство) и намиране на решение, при което всички тези аспекти са взети предвид. Практически решението се постига използвайки комбинация от високо качествени акустични тавани, свободно окачени елементи, стенни панели и паравани.

Обмислете тези въпроси, когато планирате вашия офис:

Дейност: Какво ще правят хората в даденото помещение (телефонни разговори, работа в екип или ще работят индивидуално пред компютъра)? Колко време ще изразходват за комуникация и с кого?
Хора: Кои са хората, които ще извършват дейността? Дали са много или малко, млади или на възраст, имат ли някакви специални нужди?
Пространство: Помещението голямо ли е или малко? Какво е местонахождението му по отношение на другите помещения? Дали е направено от твърди повърхности като бетонни стени и тавани? Има ли вентилатори, проектори и други източници на шум наблизо?

Възможни решения

След като сте обмислили важните за вашия проект въпроси, ще бъдете в състояние да се доближите към създаване на акустични решения, осигуряващи приятно и продуктивно работно място. Ето нашето кратко ръководство как да намерите правилните акустични решения.