Здравеопазване

Акустиченият проект според дейността подобрява резултатите в здравеопазването

Здравните заведения (болници, поликлиники, домове за възрастни хора, санаториуми) са много по-различни, сравнени например с офис града. Причината е, че в здравеопазването има две основни групи хора: дарители на грижи и получатели на грижи.

Тези две групи хора извършват различни дейности, които изискват различни акустични решения в помещенията. Нашите решения подобряват благосъстоянието на персонала, изпълнението и удовлетворението от работата. Също така допринасят за комфорта, почивката и по-бързото възстановяването на пациентите. Това наричаме Акустичен проект според дейностите.

При проектирането на здравни заведения трябва да се има предвид

Дейността: За какво ще се използва помещението и какви са дейностите на персонала и пациентите?
Ще бъде ли шумно в него? Ще включва ли използването на техническо оборудване?
Има ли нужда от поверителност? Колко време отнема комуникацията?

Хора: Кой извършва дейността? Вземете предвид персонала и пациентите.
Дали са много или малко, млади или възрастни? Имат ли някакви специални нужди?

Пространство: Помещението голямо ли е или малко? Къде се намира, какви помещения са в непосредствена близост до него и какви дейности
се извършват там? Сградата има ли гладки бетонни стени, тавани и подове?
Има ли вентилатори, аларми и наличие на други чести звуци в помещението?

Предимства на добрата акустика в здравеопазването

- Понижава кръвното налягане - Подобрява качеството на съня - Намалява приема на обезболяващи лекарства - Подобрява комуникацията - Понижава нивото на стрес - Подобрява безопасността на пациентите