Производство на напитки

Когато почистването е от ключово значение

Поради високите изисквания за почистване, производството на напитки обикновено се извършва в големи открити помещения с гладки и твърди повърхности.

Предизвикателството

Бутилиращите линии, линиите за пълнене и транспортните ленти, комбинирани с твърди повърхности и открити пространства генерират много високи нива на шум и ехо ефекти. Това може да създаде рискове за безопасността и здравето в производствена среда, която изисква внимание и концентрация. Освен това инсталираната звукопоглъщаща система не трябва да оказва отрицателен ефект върху хигиената.

Решението

В шумна производствена среда с високи изисквания за хигиена, трябва да имате добро акустично решение, което също така лесно да се почиства. Системите Ecophon Hygiene предлагат акустични тавани и звукопоглъщащи панели с повърхности, които са защитени срещу петна и са устойчиви на мазнина.

Ползи

  • Подобрено благосъстояние на персонала
  • Намалено ненужно увреждане на слуха
  • Повишена безопасност
  • Подобрена комуникация
Ръководство за продукта
Площ Производителност на системата Хигиена на системата
Мокра повърхност Устойчиви на замърсявания, мазнини и химикали, ежедневно измиване под високо налягане Advance A C3
Мокра повърхност Устойчиви на замърсявания, мазнини и химикали, ежедневно измиване под високо налягане Advance Baffle C3
Мокра повърхност Устойчиви на замърсявания, мазнини и химикали, ежедневно измиване под високо налягане Advance Wall C3
Мокра повърхност Защитени от петна, измиване под високо налягане 2 пъти годишно Foodtec A C3
Мокра повърхност Защитени от петна, измиване под високо налягане 2 пъти годишно Foodtec Baffle C3
Мокра повърхност Защитени от петна, измиване под високо налягане 2 пъти годишно Foodtec Wall C3
Суха повърхност Защитени от петна, седмично мокро избърсване Foodtec A C3