Акустични решения за TABS

TABS сгради – акустично предизвикателство

Устойчивите строителни практики са все по-разпространени, а броят на строителните проекти, използващи Thermally Activated Building System (TABS) се разраства. В същото време от гледна точка на офис-служителя бетонните стени и тавани създават акустична среда, в която на практика е невъзможно да общуват и да се концентрират.

Възможност за дизайн и функционалност

Нашите проучвания и тестове показват, че комбинацията от свободно окачени елементи, стенни панели и екрани представлява оптимално термо и акустично решение. Това е предпоставка за липса на ограничения при проектирането на интериора на TABS сграда и възможност за създаване на вдъхновяваща атмосфера, която подобрява благосъстоянието и производителността.

Прочетете повече в нашето ръководство TABS Knowledge Guide (pdf) или брошурата „Източник на Вдъхновение” (pdf).