Свържете се с Saint-Gobain Ecophon

Ecophon Група Централен офис

Ecophon е водещ, глобален доставчик на звукопоглъщащи системи за стени и тавани.

Калин Пенков
Мениджър направление Тавани
E-mail: Kalin.Penkov@saint-gobain.com
Тел: + 359 2 4899502
Факс: + 359 2 4899507
Мобилен: + 359 885 248 594

Росица Иванова
Ръководител проекти
E-mail: Rosica.Ivanova@saint-gobain.com
Тел: + 359 2 4899500
Мобилен: + 359 885 759840