Тука ще намерите правна информация относно Saint-Gobain Ecophon AB, включваща правилата за поверителност, директиви относно бисквитки (cookies), декларация за изключване на отговорност, права върху интелектуална собственост и т.н.

За нас в Saint-Gobain Ecophon е важно Вие да се чувствувате в безопасност относно това как боравим с Вашите лични данни.Ето защо, ние ще сме винаги прозрачни относно това какви видове информации събираме, как ще ги използваме и с кого ще споделиме тези данни.