Правила за поверителност

Заявление за поверителност

Saint-Gobain Ecophon AB (от сега нататък „Ecophon“, „Ние“ или „Нашия“) са отговорни по всяко време за опазване на вашата лична информация в безопасност и да я обработват в синхрон с националното право а също така и в синхрон с акта приет от Европейския Съюз „ Регламент за Обща Защита на Информацията“ (GDPR).

Ние събираме, обработваме и съхраняваме лична информация.

За да можем да Ви бъдем в помощ до най-висока възможна степен с услуги и продукти, ние трябва да събираме информация за Вас. Това събиране може да се осъществи чрез процеси като:

  • Събития
  • Оказване поддръжка на клиента
  • Абониране за вестници
  • Лични срещи

Ние не събираме и не съхраняваме информация без наличие на легитимен интерес и на двете страни, или ако националното законодателство не го изисква от нас.

В някои случаи ние сме задължени да използваме услуги на трети лица предоставящи услугите по обработка на информацията за нас. В такива случаи ние имаме сключени договори за обработка на данните и така обезпечаваме, че обработването на информацията от тях съответсва на националните и международни правни норми.

Има и такива ситуации, когато е необходимо да предадем данните ви на трето лице с цел да изпълним задълженията си към Вас (например за да може спедиторът да достави стоките до Вас). Ние в най-висока степен осигуряваме че информацията ще се третира по възможно най-добрия и най-безопасен начин.

Ние сътрудничим тясно с различни трети страни за да ви доставим широк спектър от продукти допълващи тези доставени лично от нас. Всяка такава трета страна с която ние споделяме Вашата лична информация е ограничена в способностите си да използва Вашата лична информация: те не са управомощени да използват Вашата лична информация освен с цел да предоставят услуги за нас и/или за Вас. Например, може да споделим Вашите данни с производител с гаранционни цели. Ние винаги осигуряваме третите лица, с които споделяме Вашата лична информация, да бъдат задължени за опазване на конфедициалност и сигурност по начин съответстващ на нашата практика и на приложимите закони.

Cookies

Вижте повече информация относно какви бисквитки (cookies) са използвани на тази страница и какви са тяхните цели връзка към Политика за Бисквитки (Cookie policy).

Политика за поверителност на Saint-Gobain Group

За да видите цялостно международната политика на Saint-Gobain и на всички тяхни членове моля използвайте връзката по-долу
www.saint-gobain.com/en/privacy-policy

Контакт

Ако имате въпроси свързани с тази политика, или Ви е необходима по-задълбочена информация относно третирането на лична информация или относно Ecophon моля контактувайте по адрес dataprotection@ecophon.com.