Декларация за изключване на отговорност относно стоки и услуги на Saint-Gobain Ecophon AB

Tази информация е продоставена безплатно с общи информативни цели. Тази декларация няма цел да опонира каквито и да било изисквания заложени от приложимия Шведски закон нито да изключи отговорности за неща които не могат да бъдат изключени по силата на този закон.

Тази информация е с цел да осигури общи насоки относно това кой продукт е най-подходящ за дадени изисквания и онагледява предлагаеми приложения на обхвата на нашата система. Техническите данни са базирани на резултати получени при типични или тестови условия или от дълга практика при нормални условия.

Специфицираните функции и качества на продуктите и системите са единствено валидни когато инструкциите за работа, монтажните чертежи, монтажните упътвания , упътванията за ремонт и други заявени условия и препоръки са взети под предвид и са спазени.

Всички отклонения от това, т.е. смяна на специфични компоненти или продукти ще доведе до това че Ecophon няма да има отговорност относно постигнати функции,резултати и качества.

Информацията може да съдържа технически грешки или печатни грешки или друг вид грешки и неточности. Ecophon не поема отговорност за какъвто и да било такъв вид грешки или неточности.

Ecophon отказва всякакви гаранции относно това че информацията на която и да било Ecophon страница е напълно последователна или безгрешна, или че каквато и да било информация, софтвер или материалите, които могат да бъдат достигнати на тези страници, са свободни от компютърни вируси или други вредни компоненти.

Хипер връзки към външни страници или източници са осигурени само за удобство. Ecophon не поема отговорност за, нито дава потвърждение относно съдържанието на информацията съдържаща се на тези външни страници.