Авторски праваs

Авторски права

Освен ако не е заявено друго, авторските права върху документите на тази Уебстраница и върху всички елементи създадени за тази Уебстраница са изключителна собственост на Saint-Gobain Ecophon AB или на членовете на Saint-Gobain Group, и които не предоставят нито лиценз нито други права освен правата на посещение и навигиране на Уебстраницата.

Репродукцията на всички документи публикувани на уебстраницата (особено снимки, филми и анимации) е единствено разрешено с информационни цели, и се отнася само за лична и частна употреба, като репродукцията и изготвяне на копия с други цели е изрично забранено, с изключение при наличие на предварително писмено разрешение от Saint-Gobain Ecophon AB.

Фирмените имена, лого, имена на продукти, марки и домейни упоменати на тази Уебстраница са изключителна собственост на Saint-Gobain Ecophon AB и/или на членове на Saint-Gobain Group, и не могат да бъдат ползвани преди предварително и писмено разрешение от фирмата или от касаещия се неен член.