Качество на въздуха в помещенията

Подобрете акустиката и качеството на въздуха в помещенията с Ecophon

...of Ecophon 3rd generation glass wool products have French VOC A+. Тенденцията е ясна – фокусиране върху вътрешната среда, с нарастващи изисквания за сертифициране на зелени сгради и продукти с по-малко емисии.

Много фактори могат да въздействат на качеството на нашата вътрешна среда, като например:

  • Качествотото на въздуха в помещенията
  • Акустика
  • Топлинният комфорт
  • Качеството на осветлението

Мисията на Ecophon е посветена на акустичните решения, но освен това, продуктите ни допринасят за подобряване на качеството на въздуха в помещенията и спомагат за по-здравословен живот.

sustainability-leaf-285px-1Ecophon – добър избор за здравословна вътрешна среда

Ecophon продуктите винаги са имали ниски нива на емисии, много под законовите граници. Със стъклената ни вата 3то поколение, която не съдържа добавен формалдехид *, постигнахме още по-ниски емисионни нива. Ecophon не използва никакви акцептори или други химикали за да отстрани или свърже формалдехида в процеса на производството. Използването на материали с ниски емисии е важно за подобряване на качеството на въздуха в помещенията.

В помощ на устойчивите сгради

Продуктите на Ecophon с ниски емисии са много подходящи за сертифициране на схеми за зелена сграда  като например LEED, BREEAM, DGNB, HQE. Ние можем да предложим продукти за вашия проект на зелена сграда, които отговарят на регламента за емисии (CDPH) от Калифорния и на френския VOC регламент A +, А.

Направете по-добър избор

Продуктите на Ecophon са в съответствие с редица добре познати класификации и регулации. Това прави продукта разпознаваем и клиента е улеснен в избора си на качествен продукт. Класификациите посочват за кои химикали се поставят ограничения, също така какви са пределните стойности на отделните съединения и методите за тестване.

Френският VOC A + в момента е с най-високо ниво на сертифициране за емисиите на формалдехид с лимит от 10 мкг / м3.

various-labels-490-1

По-добър въздух, по-добро бъдеще

107895-teacher-and-pupil-235x150-1

Децата дишат три пъти повече въздух в сравнение с възрастните. Те са и по-чувствителни към замърсителите. Затова е важно да се използват материали, които допринасят за доброто качество на въздуха, както и за добрата акустика в училищата.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

По-добър въздух, по-добър работен ден

97198-sustainability-office-man-235x150-1

Лошото качество на въздуха в офиса може да намали работната производителност и да предизвика главоболие. Акустичните решения на Ecophon за офиси помагат за подобряване, както на качеството на въздуха, така и на акустиката.

ОФИС РЕШЕНИЯ

По-добър въздух, по-добри грижи

107881-midwife-235x210-1

Пациентите и болничният персонал прекарват по-голяма част от времето си в затворени помещения. В много случаи пациентите са по-уязвими, което превръща качеството на въздуха в помещенията във важен фактор, касаещ добрата грижа и възстановяване.

РЕШЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


*Формалдехидът (CH20) е едно от най-старателно преценяваните вещества. През 2014 г. формалдехидът бе преквалифициран като Канцерогенна Категория 1B, която според регулацията CLP се предполага, че е потенциално канцерогенна за хората. Новата класификация влезе в сила през юни 2014 г., когато беше публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз. Властите обаче, предвидиха преходен период до 1 януари 2016 г., с който позволиха на доставчиците да се адаптират към новата класификация.