Отговаря на изискванията за чистота и хигиена

Доказано ефективен по отношение на хигиенични и клинични среди. Ecophon Hygiene и цялостните системи отговарят на най-високите изисквания.

  • Безопасен и доказан
  • Приспособими решения
  • Почистване

Ecophon Hygiene Performance™ Wall

Влажни зони – разширено почистване
Налични размери: 1200x600
Цветове: Akutex™ HS