Hygiene

Отговаря на изискванията за чистота и хигиена

Доказано ефективен по отношение на хигиенични и клинични среди. Ecophon Hygiene и цялостните системи отговарят на най-високите изисквания.

 • Безопасен и доказан
 • Приспособими решения
 • Почистване
Изтеглете технически лист на продуктовата група

Hygiene Clinic™ A

 • Сухи зони – сухо и мокро избърсване
 • Цветове: Akutex™ T

Hygiene Clinic™ E

 • Сухи зони – сухо и мокро избърсване
 • Цветове: Akutex™ T

Hygiene Meditec™ A

 • Сухи зони – редовна дезинфекция
 • Цветове: Akutex™ TH

Hygiene Meditec™ E

 • Сухи зони – редовна дезинфекция
 • Цветове: Akutex™ TH

Hygiene Protec™ A

 • Чисти стаи – редовна дезинфекция
 • Цветове: Akutex™ HP

Hygiene Protec™ Ds

 • Чисти стаи – редовна дезинфекция
 • Цветове: Akutex™ HP

Hygiene Protec™ Air A

 • Чисти стаи – редовна дезинфекция
 • Цветове: Akutex™ HP

Hygiene Performance™ A

 • Влажни зони – разширено почистване
 • Цветове: Akutex™ TH

Hygiene Performance™ Ds

 • Водоустойчиви за влажни и мокри помещения.
 • Цветове: Akutex™ HS

Hygiene Performance™ Plus A

 • Влажни зони – разширено почистване
 • Цветове: Akutex™ HS

Hygiene Advance™ A

 • Мокри зони – ежедневно почистване със силни химикали
 • Цветове: Advance film

Hygiene Performance™ Wall

 • Влажни зони – разширено почистване
 • Цветове: Akutex™ HS

Hygiene Performance™ Care Wall

 • Лесен за почистване и дезинфекция стенен панел
 • Цветове: Akutex™ HS

Hygiene Advance™ Wall

 • Влажни зони – ежедневно почистване със силни химикали
 • Цветове: Advance film

Hygiene Performance™ Baffle

 • Влажни зони – разширено почистване
 • Цветове: Akutex™ HS

Hygiene Advance™ Baffle

 • Влажни зони – ежедневно почистване със силни химикали
 • Цветове: Advance film