Advance film

Предлагани цветове

  • White 141

    Най-близка цветова проба (NCS) S 1000-N
    Отражение на светлината 73%