Отговаря на изискванията за чистота и хигиена

Доказано ефективен по отношение на хигиенични и клинични среди. Ecophon Hygiene и цялостните системи отговарят на най-високите изисквания.

  • Безопасен и доказан
  • Приспособими решения
  • Почистване

Hygiene Advance™ A

Видима система за окачване. За влажни и корозивни среди и зони с пренасяне на мазна въздушна маса.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M246
Цветове: Advance film
Изтеглете PDF: Technical Guide
Installation Guide

Hygiene Advance™ Baffle

Вертикално окачен абсорбeр. За влажни среди и зони с пренасяне на мазна въздушна маса.
Налични размери: 1200x600
Монтаж: M259, M260
Цветове: Advance film
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Advance™ Wall

Вертикален стенен абсорбатор За влажни среди и зони с пренасяне на мазна въздушна маса.
Налични размери: 1200x600
Монтаж: M258
Цветове: Advance film
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Clinic™ A

Видима система за окачване. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M338
Цветове: Akutex™ T
Изтеглете PDF: Technical Guide
Installation Guide

Hygiene Clinic™ E

Видима носеща конструкция. Лесно демонтируеми пана с падащ борд. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M339
Цветове: Akutex™ T
Изтеглете PDF: Technical Guide
Installation Guide

Hygiene Foodtec™ A

Видима система за окачване. За влажни среди в кухни, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M249
Цветове: Akutex™ HS
Изтеглете PDF: Technical Guide
Installation Guide

Hygiene Foodtec™ Baffle

Вертикално висящ абсорбер. За влажни среди в кухни, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки.
Налични размери: 1200x600
Монтаж: M263, M264
Цветове: Akutex™ HS
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Foodtec™ Wall

Вертикален стенен абсорбер. За влажни среди в кухни, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки.
Налични размери: 1200x600
Монтаж: M262
Цветове: Akutex™ HS
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Labotec™ Ds

Скрита система за окачване. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M251
Цветове: Akutex™ HP
Изтеглете PDF: Technical Guide
Installation Guide

Hygiene LabotecAir™ A

Видима система за окачване. За сухи среди във фармацевтичната и електронната промишленост.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M337
Цветове: Akutex™ HP
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Meditec™ A

Видима система за окачване. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600
Монтаж: M255, M342
Цветове: Akutex™ TH
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Meditec™ E

Вградена видима система за окачване. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M256
Цветове: Akutex™ TH
Изтеглете PDF: Technical Guide

Hygiene Performance™ A

Видима система за окачване. За влажни среди като закрити плувни басейни, бани и т.н.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M254
Цветове: Akutex™ TH
Изтеглете PDF: Technical Guide
Installation Guide

Hygiene Protec™ A

Видима система за окачване. За сухи среди в областта на здравеопазването, фармацевтичната и електронната промишленост.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Монтаж: M257
Цветове: Akutex™ HP
Изтеглете PDF: Technical Guide