Когато добрата звукова среда може да бъде въпрос на сигурност и безопасност

Предизвикателството

В закритите плувните басейни нивата на шум са почти винаги високи. Звукът отеква между твърдите повърхности на тавана, стените и пода и се разпространява по водната повърхност. Акустичната система е необходима, за да създаде звуков комфорт, но трябва да издържи и на влажната среда.

Решението

Звуковите абсорбери понижават нивото на звука и ограничават разпространението му, което прави по-лесно чуването на викове за помощ и локализирането на звука. Звуковите абсорбери могат да допринесат за създаване на по-ниски нива на шум в обществените бани, когато се използват едновременно от много хора. Продуктовата гама на Ecophon Hygiene включва акустични тавани, специално предназначени за закрити плувни басейни с висока влажност на въздуха.

От съображения за безопасност препоръчваме една от показаните в таблицата по-долу хигиенни системи с кант А и носеща конструкция C3-за цялата площ на тавана на закрития плувен басейн.

Ползите

  • подобрена безопасността
  • подобрено благосъстояние на персонала
  • подобрена комуникация
  • намаляване на риска от увреждане на слуха
Ръководство за употреба на продукта
Площ Производителност на системата Хигиена на системата
Воден парк / Закрит плувен басейн Корозионна среда, постоянно висока влажност Advance A C4
Баня Седмично мокро избърсване, постоянно висока влажност Advance A C3
Баня Седмично мокро избърсване, постоянно висока влажност Performance A C3