Gedina

Представя истинската и установена класика

Надеждна класика и отличен избор. Когато функционалните изисквания са високи, а дизайнерските възможности ограничени. Ecophon Gedina е установил стандарта и ще продължава да бъде еталон в бизнеса с акустичните тавани.

  • Стандартни решения
  • Общи изисквания
  • Добре доказано
Изтеглете технически лист на продуктовата група

Gedina™ E

  • Видима носеща конструкция. Лесно демонтируеми пана с падащ борд.
  • Цветове: Akutex™ T

Gedina™ A

  • Видима система за окачване. Лесно демонтируеми пана.
  • Цветове: Akutex™ T