Gedina

Представя истинската и установена класика

Надеждна класика и отличен избор. Когато функционалните изисквания са високи, а дизайнерските възможности ограничени. Ecophon Gedina е установил стандарта и ще продължава да бъде еталон в бизнеса с акустичните тавани.

  • Стандартни решения
  • Общи изисквания
  • Добре доказано