Ecophon Solo™ – Какви са новостите?

Ние постоянно усъвършенстваме и модернизираме нашето най-тенденциозно семейство от системи, Ecophon Solo™, за да сме способни да ви предложим гъвкавост при създаването на нови впечатлителни креации.

Solo Baffle Wave превръща вашия таван във вълнуващо се море.

Ето някои от най-последните модернизации:

Solo Baffle Wave

Solo Baffle Wave е един от трите нови звукопоглъщащи панели представени в семейството Solo. Със Solo Baffle Wave превръщате тавана си във вълнуващо се море.

✔ Solo Baffle on Wall

Монтираният на стената Solo Baffle on Wall прибавя интересни контури и дълбочина към всяко пространство. Използването на специално изготвените аксесоари Connect улеснява продължаването на вашето творчество върху стените.

✔ Solo Baffle ZigZag

Solo Baffle ZigZag ви дава възможност да сътворите зиг-заг форми с още
по-изразителен вид със своите остри ъгли и линии.

 

Монтираният на стената Solo Baffle on Wall прибавя интересни контури и дълбочина.

✔ По-големи панели

Благодарение на превъзходните качества на стъклената вата Ecophon може да сътвори по-големи размери без риск от провисване и чупене. Най-последните допълнения към големите Solo панели са:
Solo Rectangle 3000×1200 mm – новият гигант на фамилията Solo.
Solo Rectangle 2400×600 mm – когато търсите нещо голямо и тънко.

✔ Осветление и шумозаглушаване в единство

С новия Solo Rectangle Line, е лесно да интегрирате осветление във вашите свободно окачени елементи. Панелът с размери 2400×1200 mm разполага със фабрично интегрирано Ecophon Line, което прави монтажа изключително лесен: окачете го, включете кабела в контакта и сте готови.

✔ Директно прикрепване по-близко до стрехата

Модернизираните aксесоари Connect ви дават възможност да инсталирате вашите Solo панели на разстояние до 50 мм от стрехата.