Texona surface

Texona Цветова Гама

 • Sea salt

  Най-близка цветова проба (NCS) S 0500-N
  Отражение на светлината 81%

 • Liquorice

  Най-близка цветова проба (NCS) S 9000-N
  Отражение на светлината 5%

 • Pepper

  Най-близка цветова проба (NCS) S 6502-Y
  Отражение на светлината 17%

 • Garlic

  Най-близка цветова проба (NCS) S 2502-Y
  Отражение на светлината 52%

 • Ginger

  Най-близка цветова проба (NCS) S 2005-Y30R
  Отражение на светлината 56%

 • Oyster

  Най-близка цветова проба (NCS) S 4005-Y20R
  Отражение на светлината 32%

 • Poppy seed

  Най-близка цветова проба (NCS) S 3020-B10G
  Отражение на светлината 28,2%

 • Thyme

  Най-близка цветова проба (NCS) S 2010-B90G
  Отражение на светлината 47,1%

 • Acai

  Най-близка цветова проба (NCS) S 6020-R90B
  Отражение на светлината 11,9%

 • Scallop

  Nearest NCS colour sample S 1005-Y40R
  Light reflectance 68%.

 • Sage

  Nearest NCS colour sample S 3010-B30G
  Light reflectance 41%

 • Eucalyptus

  Nearest NCS colour sample S 5010-B30G
  Light reflectance 23%

 • Peach

  Nearest NCS colour sample S 1515-Y80R
  Light reflectance 52%

 • Goji

  Nearest NCS colour sample S 3030-Y80R
  Light reflectance 24%