Advantage surface

Предлагани цветове

  • White 500

    Най-близка цветова проба (NCS) S 0500-N
    Отражение на светлината 83%