Проучването Sundyberg

Проучване за постигане на устойчиви работни места

По-малко умствен стрес за офис служителите

За проучването

Проучването обхвана работещи хора от два етажа на офис сгадата Sundbyberg City Hall, близо до Стокхолм.

Етажите бяха с еднакво разпределение, обзавеждане и брой работни места, със служители извършващи сходни задачи.

Таванът бе оборудван със звукопоглъщащи панели с Клас на Артикулация 190.

151 служители взеха участие в проучването.

Ecophon и Изследователския институт за стрес в Стокхолм проведоха уникално проучване за влиянието на звуковата среда в помещения, тип отворени пространства върху служителите.

Целта бе да се види как акустичните свойства на тавана в помещението влияят на здравето, производителността и концентрацията на служителите.

И резултатът бе ясен – по-добрата звукова среда значително подобрява работната ефективност:

 • До 16% намаляване на възприеманите смущения като цяло
 • До 25% намаляване на смущенията от близко разстояние
 • До 21% намаляване на смущенията от далечно разстояние
 • До 11% намаляване на умствения стрес

Намаляването на когнитивния стрес се отнася до подобряване способността на концентрация, подобряване на паметта, по-добро вземане на решения и по-ясна мисъл. Данните по-горе се основават на осреднените резултати от проучването.


Уникален проект

124229-sunbyberg-municipality-article-image-1Планирането на проучването е уникално по рода си поради факта, че:

 • Проучването е проведено на място в реални условия, за разлика от повечето проучвания на звукови среди, които се извършват при контролирани условия. Проучването на място може да доведе до значително по-достоверни резултати, тъй като са взети под внимание психологическите фактори.*
 • Проучването се основава на планиране, включващо две различни контролни групи от хора. Резултатите бяха идентични и за двете групи.

Проучването бе разделено на три фази:

 1. Подготвяне на звуковата среда
  В уикенда преди проучването, звуковата среда на двата етажа беше променена без знанието на служителите:

  • На 4-ти етаж, вече добрата звукова среда беше подобрена чрез инсталиране на стенни абсорбери.
  • На 5-ти етаж, половината от таванните абсорбери бяха заменени с твърди, звукоотразяващи панели с по-нисък звуккапацитет на усвояване.
 2. Превключване от по-добро към по-лошо и обратно
  След три седмици, звуковата среда беше сменена в уикенда, когато служителите ги нямаше.

  • 4-ят етаж, където първоначално имаше добър акустичен комфорт, звуковата среда беше променена към по-лоша. Стенните абсорбери бяха отстранени и таванът беше заменен с твърди отразяващи панели.
  • На 5-ти етаж, условията на звука бяха подобрени чрез повторно инсталиране на висококачествени таванни и стенни абсорбери.
 3. Повторно преминаване към смяна на акустичната среда
  След три седмици, ние отново превключихме обратно, което значи, че:

  • На 4-ти етаж върнахме обратно добрата звукова среда.
  • 5-ти етаж го превключихме към по-лоша звукова среда.

Разстояние за комфорт

sundbyberg-distance-of-comfortПо време на проучването акустиките на работната среда бяха измерени няколко пъти, следвайки насоките на ISO 3382-3.По този начин беше измерено разстоянието за комфорт на служителите.
Проучването установи, че хората работещи в офиси с отворени пространства, са силно засегнати от звуковата среда. Във връзка с разстоянието за комфорт, имаше явни разлики по отношение на разпространението на речта:

Разстоянието за комфорт беше подобрено с 35 % на етажа с по-добра акустика.


grapha-1Възприети смущения като цяло

sundbyberg-30-procent-100-1Подобрената звукова среда допринесе за намаляване на възприетите смущения като цяло. Същата тенденция беше наблюдавана и на двата етажа.

Централната лента (Т2) показва подобрени и влошени условия на звук.


graph-b-2Възприети смущения от близко разстояние

sundbyberg-29-procent-100-1Проучването показа значително намаляване на възприетите смущения от близко разстояние при подобрена звукова среда. Същата тенденция беше отбелязана и за двата етажа, но в различна степен.

Централната лента (Т2) показва подобрени и влошени условия на звук.


graph-c-2Възприети смущения от далечно разстояние

sundbyberg-22-procent-100-1Установено беше, че при подобрена звукова среда има значително намаление на възприетите смущения от далечно разстояние.

Централната лента (Т2) показва подобрени и влошени условия на звук.


graph-d-2Осезаем когнитивен стрес

sundbyberg-15-procent-100-1Проучването показа, че подобрената звукова среда е довела до значително намаление на умствения стрес.

Централната лента (Т2) показва подобрени и влошени условия на звук.


Прочетете целият доклад

Изследователският институт за стрес е национален център фокусиращ върху стресовите реакции, съня и здравето.

Институтът е част от Факултета по социални науки в Стокхолмския университет.

Проучването беше проведено съвместно с Изследователския Институт за Стрес в Стокхолм под ръководството на д-р. Арам Седиг, PhD, в Sundbyberg City Hall през пролетта на 2014 г. Резултатите от проучването бяха публикувани в Списанието по Психология на Околната среда в септември 2015 г.

Прочетете и изтеглете целият доклад на www.sciencedirect.com


oseland-slider-push-285x236-1*Д-р. Найджъл Оселанд е един от водещите консултанти в областта за проучване на работното място. Неговите проучвания по психоакустика показват, че психологическите фактори оказват по-голям ефект от самия звук.

Заради тази причина, звуковата среди и ефекта от промените, настъпили в помещението, трябва да бъдат проучени в реална офис среда.

В противен случай проучването рискува да пропусне факторите, които имат най-силен ефект.