Анимации

Разпространението на звука в офиса

Разпространението на звука трябва да се вземе предвид при проектирането на различните помещения, особено на офиси с отворен план. Тази анимация показва как влияе разпространението на звука и какво може се направи, за да се намали и по този начин да се подобри работната среда.

Разбираемост на говора в болнично отделение

За да бъде успешна комуникацията, речта трябва ясно да бъде разбрана от слушателя. В тази анимация можете да слушате говор под отразяващ таван и под абсорбиращ таван Ecophon Клас А. За последните кадри в коридора добавихме и Ecophon Akusto Wall.

Разстояние за комфорт – Отразяващ таван сравнен с Ecophon Клас А

Разстояние за комфорт установяваме, когато нивото на звука е намалено с 10 dB, т.е. хората възприемат звуковото ниво наполовина. В тази анимация можете да видите разстоянието за комфорт на отразяващи тавани и звукопоглъщащи тавани Ecophon Клас А.