Групата Ecophon

Може би мислите, че сте попаднали на компания, която произвежда и продава акустични тавани, стенни панели и екрани. И не грешите, но това не е отговора, който бихте получили, ако попитате всеки, който работи в тук или ни познава.

Всеки човек в Ecophon споделя страстта и убедеността, че добрата акустика е неразделна част от отличната работна среда, която е от полза за хората и околната среда. Колективното познание, което ние споделяме в тази област е много по-голямо отколкото „само” познаването на продукта (макар и иновативен продукт с най-високо качество).

Това знание е толкова важно за нас, че ние дори имаме човек, отдаден на управлението и развитието на вътрешните обучения на служителите ни (мрежи за обмен на знания, модули за електронно обучение, посещение на лекции и други инициативи). Също така в екипа имаме професор по акустика и други колеги, които участват в изследователски проекти!

Има няколко причини разбира се, но ние не използваме това знание само за развитието на нашите продукти, по-важно е то да се разпространи в целия свят. Знанието е не само за нас и нашите клиенти, то трябва да достигне до колкото се може повече хора, защото смятаме, че всеки заслужава добра акустична среда. Всеки ученик заслужава да чуе и да разбере учителя си, на всеки пациент трябва да се спести стресовата звукова среда, всеки офис служител трябва да бъде в състояние да се концентрира върху задачите си и да общува нормално с колегите си, всеки служител грижещ се за децата заслужава да бъде чут и никой работник не трябва да рискува безопасността си заради шумна работна среда.

Това е, което ние правим.

Нашите движещи сили могат да бъдат обобщени с три думи: Страст. Компетентност. Иновативност.