Saint-Gobain

Еcophon е част от една от 100 най-главни индустриални групи в света, Saint-Gobain – световен лидер на пазара на местообитания и строителни пазари, със силен акцент върху устойчивото развитие и иновациите.

За вас, нашият клиент или доставчик, това означава, че ние можем да осигурим близки отношения и сигурност чрез широката мрежа и изследователски съоръжения на Saint-Gobain.

И за вас, нашият бъдещ служител, вие не само ще се присъедините към международна компания, но и към огромна група с широки възможности за мобилност.

Посетете Saint-Gobain корпоративен сайт на www.saint-gobain.com или тяхната Facebook страница на www.facebook.com/saintgobaingroup.

Вижте как Групата подобрява нашето ежедневие!