Ecophon Solo™

Изпитайте свободата на изразяване

Винаги чувствителна към тенденциите гамата Ecophon Solo предлага разнообразие от форми, цветове и размери, позволяващи свобода на проектиране и възможност за създаване на уникален дизайн. Също така отговаря на всички изисквания на устойчивата архитектура.

  • Нова перспектива
  • Форми
  • Възможности